Thùng rác văn phòng. Cách đặt thùng rác đúng nơi làm việc Thừa nhận 1 điều rằng: “ Thùng rác là đồ dùng không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại như ngày nay. Nếu không có thùng rác thì chúng ta cũng không